Algemene voorwaarden - VIDEOLAB

Videolab Alkmaar
do-it-yourself filmwerkplaats
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

VERHUUR STUDIO
Algemene voorwaarden Stichting Videolab Alkmaar 2020

 
 
 
1 HUURPERIODE
 

1.1 Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk mits hier ruimte voor is.
 
 
1.2 De huurperiode geldt voor een minimum van een dagdeel (4 uren), dit is inclusief basisuitleg over de apparatuur en gebruik van de studio, en eventueel tips.

 
1.3 De reservering geschiedt telefonisch, per email of het reserveringsformulier op de website.

 
1.4 Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 
1.5 De huurder huurt de studio met apparatuur en accessoires per dagdeel of dag en dient het aantal gereserveerde dagdelen/dagen vooraf te voldoen.

 
1.6 Wanneer de huurder door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, is de verhuurder daar niet verantwoordelijk voor. Ook als de huurder de studio niet de gehele huurperiode gebruikt, is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

 
1.7 Indien de huurder de studio te laat verlaat, dan is hij/zij de huurprijs van een vol dag verschuldigd.

 
1.8 Onze actuele prijzen zijn te vinden op onze website www.videolabalkmaar.nl

 
 
2 HUUROVEREENKOMST
 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering.
 
 
2.2 De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die ten tijde van zijn/haar reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.

 
2.3 In het huurbedrag is inbegrepen: Het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij de studio zoals op de website staat vermeld.

 
2.4 Bij aankomst zal u een huurcontract aangeboden worden die u dient te ondertekenen.

 
 
3 KOSTEN EN BETALINGEN
 

3.1 Bij aankomst dient de volledige huurprijs altijd vòòraf te worden voldaan.
 
 
3.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven. Dit geldt zowel voor de huurprijs als ingehuurde personeel zoals een docent, cameraman, geluidsman of technicus.

 
3.5 Naast contante betaling is er tevens de mogelijkheid tot pinnen. Hier worden geen extra kosten voor gerekend.

 
 
4 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
 

4.1 De huurder is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of breuk en/of defect en/of verlies en/of diefstal van of aan de studio en/of apparatuur en/of accessoires ontstaan tijdens de huurperiode. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie gemeld.

 
 
4.2 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij/zij voor zijn opnames/film werkzaamheden toegang tot het gebouw verleent.

 
4.3 De huurder dient in bezit te zijn van een WA-verzekering of, indien van toepassing, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 
4.4 De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten worden vastgesteld bij aankomst. Deze apparatuur wordt gefotografeerd door een begeleider van het Videolab voordat ze gebruikt worden.

 
4.5 De studio met apparatuur en accessoires wordt voor ingebruikname door huurder en verhuurder gecontroleerd. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder de studio met apparatuur en accessoires schoon en in onbeschadigde en werkende toestand in gebruik te hebben gekregen.

 
4.6 Naast het zorgvuldig gebruiken van de materialen wordt er van de huurder verwacht dat aan het eind van de huurperiode de studio met apparatuur en accessoires schoon en in onbeschadigde en werkende toestand wordt opgeleverd. Indien de huurder de studio aan het einde van de huurperiode niet in een nette staat oplevert, dan is de huurder verplicht om tevens de schoonmaakkosten te betalen van € 25,- ex btw per uur.

 
4.7 De huurder dient vòòr gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden. Indien er vooraf geen gebreken zijn gemeld zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen.

 
4.8 De verhuurder is voor het in bewaring nemen van de camera uitrusting en geheugenkaarten op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of diefstal.

 
4.9 Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of worden geleend.

 
 
 
5 ANNULERING
 

5.1 Annulering kan kosteloos tot een week voor aanvang van de huur. Dit geldt alleen voor de huur van een ruimte. Bij verhuur die gepaard gaat met het inhuren van personeel zoals een technicus, docent, cameraman of geluidsman, worden bij annulering ten allertijd de kosten van voorbereidingen en gereserveerde dagen van het personeel in rekening gebracht.

 
 
5.2 Bij annulering tot 5 dagen van aanvang van de huur wordt 50% van de totale huurprijs in rekening gebracht.

 
5.3 Bij annulering tot 3 dagen van aanvang van de huur wordt 75% van de totale huurprijs in rekening gebracht.

 
5.4 Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huur wordt 100% van de totale huurprijs in rekening gebracht.

 
5.5 Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd; De huurder is dan het totale bedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd.

 
Laatst gewijzigd op 05-07-2020
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu