Algemene voorwaarden

1 HUURPERIODE, RESERVERING, CONTACTGEGEVENS

Een huurperiode bestaat uit een aantal door de huurder gereserveerde uren. De huurperiode geldt voor een minimum van 4 uur incl. basisapparatuur en begeleiding. De reservering geschiedt door de huurder zelf via de website of email. Bij het reserveren is het opgeven van uw contactgegevens verplicht, evenals een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden. Wij noteren bij aanvang uw legitimatiebewijs bij particulieren. Bij scholen is de school als organisatie verantwoordelijk voor de reservering.

2 HUUROVEREENKOMST, PRIJZEN, BETALING, ANNULEREN

De reservering is van kracht nadat de huurder bij de reservering akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam ‘huurder’ in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de basis apparatuur behorende bij die studio en de begeleiding. De kosten bedragen € 35, – per dagdeel en € 55- - per dag inclusief btw voor de gehele studio met een minimum van 4 uur en een maximum van 7 personen voor particulieren. Onze prijzen zijn inclusief koffie, thee. Ook schoonmaakkosten zijn inbegrepen mits alles weer netjes opgeruimd en schoon achtergelaten wordt. Anders zijn wij genoodzaakt € 25,- per uur schoonmaakkosten te rekenen. Bij annulering door particulieren huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij aanvang dient het gehele huurbedrag bij ons binnen te zijn of afgerekend te worden. Wij vragen een 50% vooruitbetaling bij de reservering. Voor extra uren of personen kunnen wij een factuur nasturen. De bijschrijving dient binnen 14 dagen op onze rekening te staan. Bij annulering door organisaties en scholen, binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder de kosten van de voorbereiding en van de docenten verschuldigd. De huur van de studio en apparatuur komen te vervallen.

3 TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR, VOORWERPEN EN FACILITEITEN DOOR VIDEOLAB ALKMAAR

De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website van de studio. Deze omschrijvingen afdrukken en bij gebruik van de studio vooraf controleren. ( zie ook par.4 )

4 AANSPRAKELIJKHEID, ONDERHOUD

De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken. De huurder dient voor gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden via een daarvoor bestemd gebrekenformulier, te verkrijgen bij de verhuurder. Indien er vooraf geen gebrekenformulier is ingeleverd zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

5 VERZEKERING, BESCHADIGING, DIEFSTAL, BEVEILIGING

De huurder verklaart d.m.v. akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.

6 AANWEZIGHEID

Huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Videolab Alkmaar of een aangewezen persoon altijd het recht heeft op de vloer aanwezig te zijn. Voor geheim gevoelige shoots kan er een verklaring worden opgesteld tussen beide partijen. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de shoots en zoveel mogelijk elders binnen of buiten het pand aanwezig zijn.